LỰA CHỌN HÌNH THỨC THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

1. Thanh toán trên cổng thanh toán trực tuyến

1.1. Thẻ ATM và tài khoản ngân hàng